(044) 360-86-22
(044) 257-20-21
(094) 925-56-22

ПРО-ГИМНАЗИЯ «ЕВРОПЕЙСКАЯ»

Підготовка до школи

ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ

(для дітей від 4 до 7 років)

  

Цільова програма освоєння навичок, необхідних для вступу і успішного навчання в школі.

 

Програма спрямована на освоєння базових навичок:

 читання
 письмо
 рахунок
 іноземна мова (англійська, німецька, французька - за вибором).

 

Застосовуються інтерактивні техніки навчання, прийоми на ефективне запам'ятовування відтворення, індивідуальний підхід до вибору розвивальних технік.

 

По завершенню кожного навчального циклу - тестування сформованості навичок і психологічної готовності до навчання.

 

Заняття спрямовані на підготовку до школи методичні забезпечені власною програмою.

Викладання в міні-гімназії українською мовою.

 

Сьогодні вступ до школи перетворився на складне тестування. Відповідно до сучасних вимог програма передбачає два основні блоки -

 

1 - розвиток навчальних навичок

2 - психологічний блок

  

На наших заняттях дітки вчаться читати, готують руку до письма, опановують всі математичні навички. Ми також приділяємо увагу розвитку мислення, логіки, пам'яті, уваги і мовлення. Комплексний підхід у підготовці до школи забезпечує не тільки легке проходження тестування, а й прищеплює любов до навчання і дає можливість з легкістю навчатися в першому класі.

 

Тривалість програми:
 9 міс. (базовий курс, вересень - травень);
 6 міс. (інтенсивний курс, січень - червень).

 

 

Графік роботи:

Ранок: понеділок - п'ятниця - 9.00 - 13.30

або

Вечір: понеділок, середа, п'ятниця - 17.00 - 19.00

 

 

В курс програми підготовки включені такі предмети:

 

 Математика

На заняттях ми знайомимось з поняттями кількість, число і цифра. Працюємо з поняттями «більше», «менше», «дорівнює», «додати», «відняти». Розглядаємо склад числа. Вчимося розв'язувати приклади, складати задачі. Учні навчаються рахувати в межах 20. Оволодіваємо вмінням визначати час за годинником, знайомимося з основами геометрії та вимірювання.

 

 Українська мова 

Заняття спрямовані на знайомство з буквами, звуками. Робимо звуковий аналіз слова, виділяємо наголос та кількість складів. Вчимося читати та переказувати тексти, задавати питання до тексту, описувати картинки.

 

 

 Англійська мова

Заняття англійскою мовою проходять із курсом Pingu's English, який забезпечує комплексну підготовку до школи.Методика комплексу Pingu's English не має аналогів у всьому світі. Завдяки різноманітності навчальних, інтерактивних і мультимедійних компонентів, Pingu's English робить вивчення англійської мови неймовірно ефективним і захоплюючим! В основі курсу - пригоди улюбленця всіх діточок пінгвіненка Пінгу, разом з яким діти занурюються в світ барвистих книг, веселих пісень, розвиваючих мовних ігор. Завдяки комплексній методиці діти навчаються говорити англійською, можуть розказати про себе, розповідати історії за темами занять.

 

 

 Розвиток пізнавальних процесів (увага, пам’ять, мислення)

Заняття спрямовані на розвиток уважності, ми тренуємося не відволікатися, концентруватися на роботі. Розвиток пам’яті допомагає учням охоплювати більше предметів завдяки розвитку фотографічній пам’яті. Завдання спрямовані на розвиток критичного та логічного мислення, а також розвитку розумових операцій: аналіз і синтез, порівняння, абстрагування, конкретизація, узагальнення та класифікація.

 

 

 Розвиток мовлення “Барвиста мова”

На занятті вчимося складати оповідання, формулювати запитання, відтворювати порядок подій. Знайомимося з особливостями вживанням незнайомих слів, частинами мови, антонімами. Вчимося формулювати думку та аргументовано її подавати.

 

 

 Розвиток дрібної моторики "Майстер каліграфії"

Заняття включає в себе цікаві завдання на розвіток дрідбої моторики та підготовки руки до письма. Навчаємо правильно сидіти, тримати та вправно володіти ручкою/олівцем. Також заняття розвивають уважність, навчають виконувати завдання за зразком, що є важливою навичкою у школі.

 

 

 

 

 Теорія рішення винахідницьких задач (ТРВЗ)

Знайомство з методикою творчості в галузі винахідництва. Заняття розвиває фантазію дітей та вчить їх мислити системно, з розумінням процесів, що відбуваються. Це ефективний  інструмент виховання у дітей якостей творчої особистості, здатної розуміти єдність і протиріччя навколишнього світу, вирішувати свої маленькі проблеми.

 

 

 

 Розвивальне заняття "Майстер Уважності" 

Що таке уважність? Як навчитися концентруватися? Як не відволікатися при будь яких обставинах? Заняття допоможуть дитині навчитися оцінювати та контролювати власну уважність завдяки ігровим та бланковим методам. Набуті навички стануть у пригоді майбутнім першокласникам та першачкам.

 

 

 Казкотерапевтичне заняття "Майбутні школярі"

Заняття з казкотерапії пришвидшують психологічну адаптацію дитини до школи, зумовлюють виникнення позитивних змін поведінки, розвивають самосвідомості та формують соціально-адекватні способів взаємодії з іншими людьми за різних обставин. Заняття спрямовані на вироблення навичок шкільної адаптації, робота по підвищенню шкільної мотивації, робота по підвищенню шкільних цінностей, формуванню здорового способу життя та конструктивих взаємовідносин між дітьми.

 

 

 Логоритмічні заняття

Це комплексне заняття складається з мовно-рухових ігор і вправ, що здійснюються з метою логопедичної корекції, яка сприяє корекції мовленнєвих порушень, фонематичного слуху, темпу і ритму дихання. Заняття допомагають дитині чітко, правильно та виразно вимовляти звуки та склади. Ми вчимося розрізняти м’які та тверді звуки. З розвитком рухових навичок тісно пов'язане звуковимова, саме тому на заняттях з логоритміки використовуємо пальчиковий ігротренинг, пальчикові гімнастики, динамічні та музичні паузи, рухливі ігри.

 

 

 Музичне заняття

На заняттях з музики ми вчимося співати та підспівувати, брати участь в грі або танці, розвиваємо уміння вслухуватися в музику, запам'ятовувати і емоційно реагувати на неї, зв'язувати рухи з музикою в музично-ритмічних рухах. Ознайомлюємось з музичними інструментами та вчимося їх розрізняти, прослуховуємо різні музичні жанри (колискові, веснянки, колядки…)

 

 

 

  Цікава географія 

Формуємо уявлення що це за світ в якому ми живемо – планета Земля. На заняттях ми знайомимося з космічними тілами, океанами та морями, горами та пустелями. Подорожуємо планетою вивчаючи географічні особливості континентів, материків, островів. Говоримо та “пробуємо” культуру різних країн.

  

  

 Тренинг уважності та тренінг когнітивності

Заняття спрямовані на поглиблення знань, отриманих на заняттях з математики та української мови. На заняттях учням пропонуються незвичайні завдання, які мають на меті розвиток аналітичних здібностей, розвивають уважність  та вміння критично мислити.

 

 

 Тренінг креативності

Уява, нерозривно пов'язане з діяльністю дитини, в ході розвитку перетворюється у відносно самостійну психічну діяльність. Розвиток уяви у дитини дошкільного віку має важливе значення для підготовки його до школи. Ніяке шкільне навчання не може проходити успішно, якщо воно не спирається на досить розвинену уяву. На заняттях ми вчимося вирішувати творчі завдання, знаходити нові відповіді і придумувати нові рішення.

 

 

 Комунікативний тренінг "Я та інші"

Практичне заняття спрямованена розвиток навичов ефективної комунікації з ровесниками та дорослими. Вчимося говорити про себе,  вивсловлювати власні почуття, комфортно почувати себе в колективі, розв’язувати конфлікті ситуації.

 

 

 Спортивне заняття

Заняття з фізкультури передбачає комплексне вирішення оздоровчих, освітніх та виховних завдань. Ми формуємо в дітей рухові уміння та навички (прищеплення навичок правильної постави), розвиваємо такі фізичні якості як спритність, швидкість, окомір, рівновагу, гнучкість, силу та витривалість. Базовим завданням є розвиток загальної моторики. Ми вчимося правильно та безпечно долати перешкоди бігом, ходьбою, стрибками, повзання, лазіння та метання.